Testy Laboratoryjne. Food Print i Food Test.

Test FoodPrint

Test Food Print ® precyzyjnie mierzy poziom przeciwciał IgG specyficznych dla określonych pokarmów. Pozwala na ilościowe określenie stężenia przeciwciał IgG dla antygenów pokarmowych. Jest to badanie w technologii mikromacierzy oparte na metodzie ELISA.
Pobrana próbka krwii jest wysyłana do laboratorium. Wynik testu jest dostępny w ciągu 10-12 dni.

Test FoodPrint 200+FoodPrint® 200+lista badanych produktów
Test FoodPrint RozpoznawczyFoodPrint® Rozpoznawczy

Potwierdza występowanie lub brak nietolerancji pokarmowej. Później można się zdecydować na wykonanie testu FoodPrint® 200+.

Test FoodTest

Test FoodTest to dokładny test oparty na technologii ELISA. Pozwala określić ilościowo poziom przeciwciał IgG.

FoodTest 40FoodTest 40lista badanych produktów
FoodTest 90FoodTest 90lista badanych produktów
FoodTest 90 VegetarianFoodTest Vegetarian 90lista badanych produktów
FoodTest 110FoodTest 110lista badanych produktów
FoodTest RozpoznawczyFoodTest Rozpoznawczy

Test potwierdza lub zaprzecza występowanie nietolerancji pokarmowej.